Vitrifrigo VFR10501

Vitrifrigo Thermostat +15.5'c / -15.5'c 12/24v

Replacement thermostat for Vitrifrigo fridges and component refrigeration.

£37.60

inc. VAT

Technical Information


Print these details